Landelijk architectuur

Dorp en hoeven

Zowel in Haspengouw dan in de Condroz dateren de meeste gebouwen uit de 18de eeuw. De meeste 
werden in deze periode in baksteen (in Haspengouw) en in natuursteen (eerder in de Condroz) heropgebouwd. In deze rijke streken stonden vaak, rond enkele monumentale boerderijen in het centrum van het dorp, een aantal kleinere exploitaties die zich langs de weg uitstrekten. 
De grootte van sommige van deze boerderijen veroorlooft de benaming ‘kasteelhoeve’.
Het dorp Warnant met zijn groot aantal boerderijen op rij, geeft een goed beeld van de rijkdom van het landelijk erfgoed.