De Ardense Condroz

Bos, heide

De Ardense Condroz, een smalle strook van 4 tot 5 km breed met veel bossen, volgt de vallei en loopt voor de Condroz uit. Deze bosrijke plateaus vallen uiteen in veel kleine valleien waarvan de beken naar de Maas aflopen. De ondergrond bestaat uit schist en zandsteen. Grote open plekken wisselen af met weidegras en bebouwde velden. Dit oorspronkelijke gebied langs de Maas wordt vaak verward met de Condroz. Het onderscheidt zich door zijn sterk hellende boslandschap.

Dorpen als Ben-Ahin, Tihange, La Neuville, Ombret, Hermalle en Clermont leefden van het bos.
Het werd benut in regelmatige cycli van ontginning, productie van houtskool, brandcultuur, weiden en planten van heesters. De grasheide die we op deze plaats zien, ontstond door de ingrijpende veranderingen van het ecosysteem als gevolg van deze intensieve bosbouw.