Remicourt

De gemeente Remicourt is het best bekend voor de Mélotte fabrieken die op industriële schaal een centrifugale afroommachine produceerden. De machine werd wereldberoemd in de landbouwsector. Momenteel specialiseert de fabriek zich nog altijd in zuivelmateriaal. Het uitstekende Museum van Haspengouw in deze kleine stad presenteert de geschiedenis van het bedrijf en andere aspecten van het landelijke leven. Dit eens groot dorp, gelegen aan de lijn Luik-Brussel, werd door fusie samengevoegd met de gemeenten Hodeige, Lamine, Momalle en Pousset, allemaal landbouwdorpen waar vaak de oude kwadraathoeven nog te vinden zijn, getuigen van een verleden uitsluitend gewijd aan de graanteelt.

De dorpen

Momalle is beslist het dorp met het grootste aantal boerenbedrijven uit de 17de, 18de en 19de eeuw. Ze liggen langs de weg leidende naar een plek gedomineerd door een gotische kerk uit de 16de eeuw.

Lamine vertoont een typische karakteristiek uit de Middeleeuwen die de twee zwaartepunten teruggeeft op het gebied van habitat in Haspengouw : een kasteelgracht, allicht aangelegd door een raadsheer van de Luikse Kerk in de 12de eeuw, en een kerk met schuiltoren uit de 13de eeuw.

Hodeige is op dezelfde wijze ingericht als de twee vorige dorpen langs de Yerne, een zijrivier van de Geer/Jeker. Het gehucht heeft een parochiekerk met een oude middeleeuwse toren en een kerkschip uit de 15de eeuw. Mooie hoevegebouwen staan verdeeld over heel het dorp.

Wat Pousset betreft : volgens de legende zou dit dorpje zijn ontstaan ten tijde van de evangelisatie van Haspengouw door de H. Materne, een discipel van Sint Pieter. Het is een sereen klein oord, waar enkel de windmolen opvalt aan het kruispunt van de wegen naar Remicourt en het dorp.

Je vindt ook leuk...