Industrieel erfgoed

Stroopfabriek, suikerraffinaderij, kolenwinning...

Via voormalige stroopfabrieken, suikerraffinaderijen, rasperijen en brouwerijen bewaren we de herinnering aan landelijke industrieën die een band hadden met de landbouw. In Haspengouw was er het bedrijf Mélotte in Remicourt, een grote fabriek waar vroeger de befaamde melkontromer werd geproduceerd.

De steenkoolwinning die hoogtij vierde in de streek van Luik, werd ook beoefend in de omgeving van Hoei, van Engis tot Bas-Oha. De ondernemingen van Corphalie, Vieille Montagne en Prayon waren de hoekstenen van de industrie in dit deel van de Maasvallei. Ze gebruikten de vindplaatsen van mineralen uit de streek. Het andere belangrijke industriegebied was de streek van de Hoyoux, die na het verlaten van de stad Hoei het landschapsbeeld verandert. De Hoyoux was een middelpunt van de metaalindustrie en vervulde heel lang die functie. Van Hoei tot Modave zijn er in de vallei nog heel wat overblijfselen van de fabrieken.