Berloz - Berlo

Berloz is de gemeente die het meest ten noorden ligt van regio Haspengouw-Maas. Haar grenzen trekken gedeeltelijk de lijn tussen de Waalse en Vlaamse gewesten. Berloz is samengesteld door verschillende dorpen en gehuchten waarvan de inwoners zich destijds in het Diets (Oudnederlands) uitdrukten (Thiois). Nu blijft er enkel nog een kleine minoriteit over die Nederlands spreekt.

Het grondgebied van Berloz werd al heel vroeg bewoond, sinds prehistorische tijden. Het dorp werd gedomineerd door een machtige familie die de naam overnam. Het kasteel werd meermaals belegerd in de loop van zijn geschiedenis, beginnende met een buitnemen door de graven van Moha, via het conflict tussen de Awans en de Waroux; later kwam er bezetting door buitenlandse troepen in recentere tijden. Vandaag is het kasteel, met zijn kerk, pastorie en prachtige kasteelhoeve, een van de meest interessante architecturale gehelen van de streek.

De dorpen

Ten noorden van het dorp Corswarem/Korsworm liep de Romeinse heirweg Bavay-Tongeren. Wat de nazaten van de Corswarems betreft, onmiddellijke buren van de graaf van Looz (of Loon): ze gingen zich vestigen in een donjon omringd door grachten, middenin het dorp. Een van hun, Arnould, zou de voormalige Abdij van La Paix-Dieu (Vrede 's Gods) stichten.

De Rosoux-Crenwick/Roost-Krenwik koppeling is het gevolg van een vroegere fusie, in 1822. Rosoux-dorp is gelegen in het noordwestelijke gedeelte van de gemeente Berloz. Het gehucht Crenwick, ten oosten van de gemeente, ligt enigszins afgezonderd van de andere dorpen door een aantal wegen.
Rosoux bevindt zich langs de « Lange Beek », een kreekje vloeiende door een aantal plekken met merkwaardige biologische waarde. Terwijl Crenwick zich ontwikkelde langs een voetpad, en bestaat uit twee omvangrijke kwadraathoeven en een paar dorpswoningen van baksteen.